Αναπτυξιακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 2022

Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης

Share
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου

Ο ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορ. Πελοποννήσου διοργανώνει την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου τους Αναπτυξιακού Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 2022.

Ακολουθεί η προκήρυξη της διοργάνωσης.

Αναπτυξιακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 2022 – Προκήρυξη

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει τους Αναπτυξιακούς Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ:   ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
 2. ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:  ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ – ΠΑΤΡΑ         
 3. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ
ΑπόστασηΚατηγορίαΈτη Γέννησης
1000μ.Κ12 ΑΓΟΡΙΑΓεν.    2011 – 2012 – 2013
1000μ. Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑΓεν.    2011 – 2012 – 2013
1.000μ.Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑΓεν.    2009-2010
1.000μ.Κ14 ΑΓΟΡΙΑΓεν.    2009-2010
2.000μ.Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑΓεν.    2007-2008
3.000μ.Κ16 ΑΓΟΡΙΑΓεν.    2007-2008
      3.000μΚ18 ΓΥΝΑΙΚΕΣΓεν.    2005-2006
4.000μΚ18 ΑΝΔΡΕΣΓεν.    2005-2006
4.000μΚ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣΓεν.    2003-2004
6.000μΚ20 ΑΝΔΡΕΣΓεν.    2003-2004
6.000μΚ23 ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣΓεν.    2002 και μεγαλύτερες
8.000μΚ23 ΑΝΔΡΕΣ – ΑΝΔΡΕΣΓεν.    2002 και μεγαλύτεροι

Οι αγώνες αυτοί έχουν ως κυρίαρχο στόχο την προετοιμασία των αθλητών της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου για τους αγώνες της χειμερινής περιόδου 2022 και κυρίως για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1    Στους  αγώνες έχουν δικαίωμα  συμμετοχής οι αθλητές  – αθλήτριες που ανήκουν στα Σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους- ες έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε Σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ  ή είναι αθλητές- τριες Σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.

 • Όλοι οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ.
  • Οι αθλητές– αθλήτριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακών Αγώνες Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου με email το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00΄ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Σημειώσεις:  

 • Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Excel). Παρακαλούνται τα σωματεία να συμπεριλάβουν στη δήλωση συμμετοχής τους αθλητές – τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και όχι αυτούς – αυτές που δεν πρόκειται να συμμετάσχουν.
 • Δηλώνονται και αγωνίζονται μόνο οι αθλητές – τριες που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί από το  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκονται στην κατοχή του σωματείου.
 • Κανένας αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής  ιδιότητας σε Σύλλογο στίβου, δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από το Σύλλογο στον οποίο ανήκει.
 • Οι αθλητές και αθλήτριες που είναι από ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και οι οποίοι- ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί  μέχρι τότε τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μπορούν να δηλωθούν με τον αριθμό του Πρακτικού απόφασης της μετεγγραφής τους, αλλά για να αγωνιστούν θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους και φυσικά θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
 • Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το Σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
 • Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι εγκεκριμένες  από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου,  γεγονός που πιστοποιείται με την υπογραφή και το Ονοματεπώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου αυτού.
 • Ο εκπρόσωπος του Σωματείου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει μαζί του αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής που έχει υποβληθεί.
 • ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως με την χρήση μάσκας στην Αίθουσα Κλήσης 60 λεπτά πριν την τέλεση του αγωνίσματος τους, προκειμένου να δη-λώσουν την παρουσία τους προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την επικαιροποιημένη κάρτα υγείας αθλητή για να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους.

 Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών στην Κάρτα Υγείας ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης.

Παράλληλα καθορίζεται υποχρεωτική η προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ανά ηλι-κιακή κατηγορία συμμετοχής σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19 για Διεξαγωγή Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου το οποίο και σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας.

Συγκεκριμένα:

• Κ12, Κ14, Κ16 & Κ18: με Self Test την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων παρουσία του υπεύθυ-νου covid του συλλόγου ή του προπονητή, με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητι-κό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.

• Κ20: με PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test** εντός 48 ωρών, με εξαίρεση όσους προσκο-μίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.

• Κ23 & Α/Γ: με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ. 

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν αυστηρά όλα τα παραπάνω και δεν θα κατα-χωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει τα παραπάνω.

Τα πινάκια θα κλείνουν 45 λεπτά πριν την έναρξη των αγωνισμάτων..

Οι αθλητές – τριες μετά την δήλωση της παρουσίας τους στην αίθουσα κλήσης θα κατευθύνονται στο χώρο προθέρμανσης που έχουν ορίσει οι διοργανωτές.

7.   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι Περιφερειακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος δεν συμπεριλαμβάνονται στους αγώνες Αξιολόγησης των Σωματείων.

8.  ΕΠΑΘΛΑ

Δεν επιτρέπονται απονομές βάση υγειονομικού πρωτοκόλλου. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μόνοι τους τα έπαθλα από ειδικό χώρο.  

Οι τρεις (3) πρώτοι-ες της ατομικής κατάταξης κάθε αγωνίσματος, θα παραλάβουν Μετάλλια και Διπλώματα.

9.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Στον Αναπτυξιακό  Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης ή άλλων γενικά εξόδων.

10.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF) έκδοσης 2020 – 2021 καθώς και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ
 • Οι αγωνιζόμενοι θα φέρουν τον αριθμό στο στήθος και όχι στην πλάτη, για να διευκολυνθεί το έργο των κριτών.
 • Οι δρομείς που δεν θα περάσουν μέσα από τη χοάνη, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα.
 • Εκπρόσωποι, προπονητές, αθλητές και αθλήτριες παρακαλούνται να μη συγκεντρώνονται στο χώρο της γραμματείας κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
 • Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:

Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή- τριας. (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)

 • Στους αγώνες, ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

11. ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Στους πρώτους νικητές– τριες των αγωνισμάτων των κατηγοριών Κ20, Κ23 και Α/Γ, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα εξασφαλίσει τη θέση συμμετοχής και την εγγραφή χωρίς οικονομική συμμετοχή στο αγώνισμα που θα θελήσουν να συμμετέχουν στον Αυθεντικό  Μαραθώνιο Αθηνών 2022 (5.000 – 10.000 – Διεθνής Μαραθώνιος) και σε  όλους τους αγώνες RUN GREECE  2022.

 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν την παρουσία Ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών – τριών μέσω της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη σωστού προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνος Μπούσιας.

Κατεβάστε παρακάτω την πλήρη προκήρυξη της διοργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Θεοφίλειος» Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος 2024
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
4oι Αγώνες Vasiliki Lefkada Road & Mountain Race
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο