Στα μονοπάτια των «Αρκάδων Ποιμένων»

Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης

Share

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνα Στα μονοπάτια των «Αρκάδων Ποιμένων» στο Βαλτεσινικο Αρκαδίας. Ακολουθεί η προκήρυξη της διοργάνωσης:

«Στα  μονοπάτια των «ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ» θα γίνει το πρωί της Κυριακής 12 Σεπτεμβρίου 2021  στο ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ η 10η εκδήλωση ορεινού τρεξίματος και περιπάτου κάτω από το σύνθημα   «ANAτρέχω στην Αρκαδία» που σημειολογεί την επιστροφή στις απλές αξίες της ζωής, τον Ανθρωπισμό και αποτελεί παράλληλα φόρο τιμής σε εκείνους που αγωνίστηκαν για τη ζωή τους και την ελευθερία μας στη μάχη του “Αγιονικόλα” τον Σεπτέμβριο του  1826. Η δραστηριότητα ξεκινά από τον προαύλιο  χώρο της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων αμέσως μετά την καθιερωμένη για την επέτειο σύντομη δοξολογία.

Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ” σε συνεργασία τους τους τοπικούς φορείς, την τεχνική υποστήριξη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΔΥΑ) και την οργάνωση και εκτέλεση της εταιρίας θεματικού τουρισμού ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΚΕ.

Αναφέρεται σε συμμετοχές δύο κατηγοριών, που αντιστοιχούν σε δύο διαδρομές ίδιας κατεύθυνσης διαφορετικών όμως αποστάσεων ως εξής:

Α. Πρώτη κατηγορία

Διαδρομή 20 χιλιομέτρων με συνολική υψομετρική διαφορά 1057 περίπου μέτρα αρμονικά κατανεμημένη κατά μήκος όλης της διαδρομής. Η φυσιογνωμία της διαδρομή είναι 90% μονοπάτι ορεινό, αξιολογούμενο με βαθμό δυσκολίας 3-4 στην κλίμακα 1-5 και 10 % δημόσιος ασφαλτικός δρόμος. ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών.

Β.  Δεύτερη κατηγορία

Διαδρομή 10 χιλιομέτρων με συνολική υψομετρική διαφορά 550 περίπου μέτρα  αρμονικά κατανεμημένη κατά μήκος της διαδρομής. Και εδώ το τερέν είναι 90% μονοπάτι ορεινό, αξιολογούμενο με βαθμό δυσκολίας 3-4 στην κλίμακα 1-5 και 10% δημόσιος δρόμος κυρίως χωμάτινος. ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν άτομα ηλικίας μεγαλύτερης  των 15 ετών.

Τέλος, λαμβάνουν μέρος και απλοί περιπατητές, φυσιολάτρες  ή ορειβάτες, διανύοντας την διαδρομή της δεύτερης κατηγορίας δηλαδή αυτής των 10 χιλιομέτρων, με την ίδια υποστήριξη των διοργανωτών.

Οι πρώτοι  κατά χρονική επίδοση κάθε κατηγορίας και σειράς άνδρας ή γυναίκα τιμούνται με έπαθλο ειδικά φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Γιάννη Σουβατζόγλου καθώς και αναμνηστικό μετάλλιο. Όλοι δε που θα πάρουν μέρος στην εκδήλωση αυτή θα λάβουναναμνηστικά.

Οι λαϊκές αυτές εκδηλώσεις λαϊκού τρεξίματος ή απλού περιπάτου στα μονοπάτια των «Αρκάδων Ποιμένων» είναι αφιερωμένες επίσης στα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, που βρίσκουν στήριγμα στον  ομώνυμο σύλλογο γονιών «ΦΛΟΓΑ», που θέλουμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε. Έτσι οι συμμετέχοντες αθλούμενοι, περιπατητές, παράγοντες ή θεατές, εκφράζουν την υποστήριξή τους καταβάλλοντας το ποσό των 10 (δέκα) € στο λογαριασμό του συλλόγου «ΦΛΟΓΑ» σε μία από τις Τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ: GR2501101920000019248000010
EUROBANK IBAN:GR6602600630000460100128261
ALPHA ΙΒΑΝ: GR8001401120112002002011686
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:GR6301720150005015020641423

δηλώνοντας το όνομά τους και την αιτιολογία “ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ”. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης να αποσταλεί στο Φαξ Νo: 210 7772421 ή στο E-mail: [email protected] του συλλόγου, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόδειξη.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στις 10ες αυτές εκδηλώσειςορεινού τρεξίματος στα μονοπάτια των “ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ” πραγματοποιούνταιι με την θέληση και την ευθύνη ενός εκάστου εκ των συμμετεχόντων.

Δεν υπάρχουν κατηγορίες συμμετοχών με βάση την προετοιμασία ή τη φυσική κατάσταση. Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση συμμετοχής, βασική προϋπόθεση είναι η καλή κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος βλάβης ή ατυχήματος του ιδίου ή άλλου συνεπεία αυτού.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία αντίρρηση σε περίπτωση που θα γίνει χρήση φωτογραφιών αλλά και του ονόματός τους, σχετικά με ότι αφορά τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν με δική τους ευθύνη να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης ώστε να προστατεύσουν τόσο τη δική τους ακεραιότητα όσο και των υπολοίπων.

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί μοναδικός αριθμός αναφοράς που υποχρεωτικά θα επικολλάται στο μπροστινό μέρος της μπλούζας του για την καλλίτερη παρακολούθηση και ασφάλειά του εκ μέρος των διοργανωτών. Οι αριθμοί αυτοί θα παραδοθούν στους συμμετέχοντες κατά το ξεκίνημα το πρωί της ιδίας ημέρας.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εκδηλώσεις γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΣΔΥΑ www.sdiathens.gr ή στον παρόντα ιστότοπο www.anatrexo.gr συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Επίσης ηλεκτρονικά γίνεται και η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από τους ίδιους τους αθλούμενους ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής τους.

Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής βεβαιώνεται με την συμπλήρωση του σχετικού εικονιδίου (τικ) στην ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής ιδιαίτερα αυτής, που δηλώνει την καλή υγεία και δεν είναι πλέον απαραίτητη ή έντυπη παράδοση πρωτοτύπου στη γραμματεία κατά το ξεκίνημα.

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του παρόντος καθώς και με τις υποδείξεις της Οργανωτικής επιτροπής.

Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τη συμμετοχή κάποιον ή κάποια που δεν δήλωσε τη συμμετοχή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παραβιάζει κάποιον από τους παραπάνω όρους, πριν το ξεκίνημα, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ή και μετά από αυτήν.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται σ’ αυτή την προκήρυξη η οργανωτική επιτροπή έχει την μοναδική αρμοδιότητα να αποφασίζει επί τόπου τελεσίδικα ακόμη και να τροποποιήσει ή να ματαιώσει την εκδήλωση εάν εξωτερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες το επιβάλλουν.

Παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις, για λόγους προγραμματισμού, οικονομίας και καλής προετοιμασίας της διοργάνωσης, να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους μέσα από τους παραπάνω ιστοτόπους.

Περιορισμένες συμμετοχές θα γίνουν δεκτές στο σημείο έναρξης στο Βαλτεσινίκο, από ώρα 08.00 έως 9:30 το πρωί της Κυριακής 12 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΚΕ” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με το παρόν γίνεται δεκτό πως η παρούσα δράση δεν αποτελεί «αθλητικό ανταγωνιστικό αναγνωρισμένο άθλημα» αλλά «εκδήλωση τιμής και αναψυχής μέσα από τον πολιτισμό, την άθληση και την άσκηση,  διεξάγεται δε με τους δικούς της όρους, συνθήκες και κανονισμούς που μπορεί να προσομοιάζουν με τους αντίστοιχους των επαγγελματικών αθλημάτων – αγώνων, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε επίσημους αθλητές, αλλά σε αθλούμενους φυσιολάτρες χωρίς επίσημη αθλητική ιδιότητα και σκοπός της είναι η απόδοση φόρου τιμής πολιτιστικού περιεχομένου. Κατά συνέπεια ούτε το γεγονός αυτό καθ’ αυτό ούτε και οι συμμετέχοντες σε αυτό αντιπροσωπεύουν την έννοια του “αγώνα” και των “αθλητών” αντίστοιχα, όπως αυτά ορίζονται από την αθλητική νομοθεσία (Ν.2725/1999, Ν.4049/2012, Ν. 4479/2017 και Ν.4603/2019), αλλά γίνονται κατά την έννοια του θεματικού αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού στον οποίο εξειδικευόμαστε, όπως αυτή περιγράφεται στον νόμο περί «Θεματικού Τουρισμού» (Ν.4582/2018). Δεν είμαστε αθλητικό σωματείο  αναγνωρισμένο ή μη από επίσημο κρατικό φορέα. Ως εκ τούτου κάθε συσχετισμός ή αναγωγή της συμμετοχής της εταιρίας μας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΚΕ σε αυτή τη δράση με την έννοια της διοργάνωσης «αγώνα» και των συμμετεχόντων σ΄αυτήν με την έννοια του «αθλητή», είναι αβάσιμος και δεν μπορεί να στηριχθεί. Είναι αυτονόητο πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να  προστατεύσει τα συμφέροντά της σε περίπτωση που προκαλείται οικονομική, ηθική ή άλλης μορφής βλάβη».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
4ΠΟΛΙΣ 2024
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
7ος Αγώνας Δρόμου La Grande Course
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Sougliani Trail 2024
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο