Αναπτυξιακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 2020

Share

Η  ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει  αναπτυξιακούς αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος   για τις κατηγορίες: Ανδρών – Γυναικών,  Κ23 (Ανδρών – Γυναικών), Κ20 (Ανδρών – Γυναικών), Κ18 (Ανδρών – Γυναικών), Κ16 (Αγοριών – Κοριτσιών), Κ14 (Αγοριών – Κοριτσιών), Κ12 (Αγοριών – Κοριτσιών).

Οι αγώνες διεξάγονται με ευθύνη της Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ ΗΠΕΙΡΟΥ με  συνδιοργανωτές την ΤΕ ΣΕΓΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ τον Δήμο Αρταίων και  τα σωματεία Στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ –ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι το Κυριακή  26/1/2020  στο Παραλίμνιο Πάρκο   Άρτας .
Ώρα έναρξης ορίζεται 12:00

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Κατεβάστε την προκήρυξη της διοργάνωσης παρακάτω:

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Στην κατηγορία Κ12 η διεξαγωγή θα γίνει σε μορφή σκυταλοδρομίας 4Χ500μ.  με την συμμετοχή 2 αγοριών και 2 κοριτσιών σε κάθε ομάδα.
β.  Το κάθε σωματείο μπορεί να συμμετέχει με όσες ομάδες σκυταλοδρομίας επιθυμεί.
γ. Η σειρά που θα τοποθετούνται οι αθλητές/τριες θα είναι ένα αγόρι-ένα κορίτσι- ένα κορίτσι- ένα αγόρι .
δ. Οι αθλητές /τριες της κατηγορίας Κ16 που έχουν γεννηθεί το 2005 μπορούν εάν το επιθυμούν να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας.

4.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους/ες  έχει  εκδοθεί  δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε  σωματείο  της  διοργανώτριας  Ε.Α.Σ  και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές – αθλήτριες  σωματείων  από  άλλες Ε.Α.Σ.

β) Οι αθλητές – αθλήτριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

γ) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μαθητές – μαθήτριες, αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Οι μαθητές – μαθήτριες θα συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους, στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.
|
δ) Οι ενήλικοι δρομείς οι οποίοι δεν είναι μαθητές – μαθήτριες, θα συμμετέχουν στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία Α/Γ.

5) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επειδή θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση (τσιπάκια) οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τα σωματεία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ηλεκτρονικά στο e mail του τεχνικού συμβούλου [email protected]  με επισύναψη στο  mail της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  segasepirou@yahoo.gr, στο excel που σας επισυνάπτεται με κεφαλαία γράμματα  μέχρι την  Τετάρτη 22/1/2020.

Καμία  δήλωση  δεν  θα  γίνει  δεκτή  μετά  την  παρέλευση της  ημερομηνίας, αλλά  και  κατά  την  ημέρα  των  αγώνων.
Επίσης  στη  δήλωση  συμμετοχής  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θα  πρέπει να γράφεται ο αριθμός  δελτίου του  αθλητή-τριας ευκρινώς ,άλλως  δεν  θα  αναγράφεται  στο  πινάκιο.  
Ο αριθμός συμμετοχής κατά κατηγορία  είναι  απεριόριστος.
Όλοι οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ.

Ο εκπρόσωπος του σωματείου κατά την έναρξη των αγώνων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια αυτών, να έχει μαζί του τα Αθλητικά Δελτία  των αθλητών-τριών, για να τα παραδώσει στον Αλυτάρχη ή στον Τεχνικό υπεύθυνο των  αγώνων  εφόσον ζητηθούν, θεωρημένα από τον  Γιατρό.

6) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο  έδαφος,  ΔΕΝ  έχουν  βαθμολογική αξιολόγηση .

7) ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Κατηγορία Κ12: Στις τρεις πρώτες ομάδες και στους 4 αθλητές (2) – αθλήτριες (2) που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες ομάδες (500).
β) Κατηγορίες Κ14 – Α/Γ: Στους τρεις (3) πρώτους-ες της ατομικής κατάταξης

8) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΕΝ  καλύπτονται  έξοδα  μετακίνησης  για τα σωματεία  από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ

9) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ –ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
α) Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει  να  προσέρχονται  αυτοπροσώπως  στην αίθουσα κλήσης προκειμένου να  επιβεβαιώσουν  τη  συμμετοχή  τους,  προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την κάρτα υγείας του αθλητή θεωρημένη σύμφωνα  με το νόμο 4479/2017

β) Οι αθλητές – τριες που είναι από μετεγγραφή της τελευταίας περιόδου και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας και απαραίτητα θεωρημένη την κάρτα υγείας αθλητή.

Γ) Οι μαθητές – μαθήτριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:
1) Αποδεικτικό  έγγραφο της ηλικίας τους.
2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» ή  κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος (τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους).

Δ) Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν  στην  αίθουσα κλήσης:
1) Αποδεικτικό  έγγραφο της ηλικίας τους.
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι: « έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέτασης».

Ε) Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν  όλα τα παραπάνω  που αναφέρονται  στις παραγράφους γ και δ και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει  τα παραπάνω.

10). ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:        
Τεχνικός υπεύθυνος ορίζεται ο τεχνικός ανάπτυξης και τεχνικός σύμβουλος της Ε.Α.Σ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ κ Πλάτωνας Βασίλης . 

11) ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗ\ΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΓΑΣ
Στον πρώτο νικητή – τρια, κάθε αγώνα (παράγραφος 3) των κατηγοριών  Κ20,  Κ23 και Α/Γ, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα εξασφαλίσει τη θέση συμμετοχής και την εγγραφή (μετά τη σχετική αίτηση συμμετοχής), χωρίς οικονομική συμμετοχή, στο αγώνισμα που θα συμμετέχουν στον Αυθεντικό  Μαραθώνιο Αθηνών 2020 (5.000 – 10.000 – Διεθνής Μαραθώνιος) και σε  όλους τους αγώνες RUN GREECE  2020.

12) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ –ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:
Οι αθλητές-τριες  θα πρέπει  να  φορούν  και να  αγωνίζονται  ΜΟΝΟ  με την  επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική  εμφάνιση  και για τη φόρμα του αθλητή-τριας. 

13)ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της IAAF 2018  -2019.

Β) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Γ) Ο τεχνικός υπεύθυνος των Αναπτυξιακών Αγώνων Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, ορίζεται ο  τεχνικός  σύμβουλος  της  διοργανώτριας  Ε.Α.Σ. κ.  Πλάτωνας Βασίλειος. Δ) Η διοργανώτρια Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ ΗΠΕΙΡΟΥ  θα διασφαλίσει την παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια των αγώνων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ανόπαια Ατραπός 2024
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
Spetsathlon 2024
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
36ος Βαρτζάκειος Αγώνας Δρόμου
Δείτε την προκήρυξη του αγώνα
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο