Θεοφράστειο Trail

Share

ΣΕΙΡΑΌΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1 Μπαλιώτης01:40:00
2 Ταράνης01:59:00
3 Γεραγωτέλλης02:06:00
4 Ζησιμόπουλος02:07:00
5 Κίζος02:16:00
6 Λυμπιτσούνης02:17:00
7 Μαλάνος02:17:00
8 Ιατουδέλλης02:26:00
9 Πέτρου02:28:00
10 Μανιάτης02:34:00
11 Τζιβόγλου02:42:00
12 Δαγιέλλης02:43:00
13 Πάσκος02:51:00
14 Παπαφιλίππου02:54:00
15 Αδαμόπουλος03:01:00
16 Χάνος03:08:00
17 Σπαθάρης03:17:00
18 Φαλτάκα03:20:00
19 Δελόγκου03:21:00
ΣΕΙΡΑΌΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1 Πανάγος01:23:00
2 Χατζηδημητρίου01:24:00
3 Χατζηβασιλείου01:29:00
4 Παρασίδης01:31:00
5 Αντωνιάδης01:32:00