Καββαδίεια 2015

Share

ΣΕΙΡΑΌΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1Αθηναίος Αλέξιος19,35
2Κωνσταντινίδης Κοσμάς19,55
3Φωτάκης Χρήστος21,17
4Απέργης Ιωάννης21,48
5Coffey Calvin21,49
6Καββαδίας Χρήστος22,32
7Caulfield Michelle22,40
8Σαγιάς Μάριος23,41
9Καταβάτης Διονύσιος23,43
10Kowalewsky Johannes23,55
11Breiding Adrian24,04
12Αδαμακόπουλος Γεώργιος24,53
13Νούσης Χρήστος24,55
14Κουλούρη Μαριλένα25,22
15Κουλούρης Στέφανος25,33
16Κοτσάνης Φώτης26,08
17Γελάτσορας Σπύρος26,18
18Πανδής Λούκας26,20
19Πανδης Θανάσης26,22
20Κουλούρης Ιωάννης26,43
21Καββαδίας Νικόλαος26,50
22Σούζου Ευτυχία26,51
23Dahl Susann27,20
24Κόντος Σπυρίδων27,22
25Weiss Ingrid29,22
26Scott Nicki29,44
27Μάρκος Δημήτριος29,50
28Scott James30,35
29Γελάτσορας Αλέξανδος30,45
30Μίαρης Μιχαήλ30,57
31Elezi Agim31,10
32Caulfield Angelina31,18
33Κατσανάκη Φωτεινή31,18
34Caulfield Robert31,20
35Τσιριγώτης Χριστόφορος31,25
36Χάλος Αντώνιος31,38
37Καββαδίας Κωνσταντίνος31,40
38Κοντονής Ιάσονας32,04
39Givera Christian32,40
40Τσαπέλας Χρήστος33,08
41Πανδής Γεράσιμος33,13
42Καββαδίας Αθανάσιος33,18
43Σπυράκος Ματθαίος33,19
44Susi Elsmann33,39
45Torri Mauro33,49
46Νικομάνη Μαρία34,45
47Πανδής Δημήτρης34,47
48Δελής Παναγιώτης35,35
49Γκίνη Διαμαντίνα35,37
50Καββαδία Αλεξάνδρα35,50
51Γκίνη Άννα-Μαρία35,55
52Καραϊσαρλής Παναγιώτης36,01
53Καββαδία Μαρία37,17
54Πανδής Θεόφιλος37,34
55Kavadias Anita37,56
ΣΕΙΡΑΌΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1Ντάφας Κοσμάς39,12
2Coffey Damian44,38
3Πολίτης Σπυρίδων45,05
4Κάντας Νικόλαος45,22
5Καββαδίας Κωνσταντίνος45,40
6Πέτκος Αθανάσιος47,00
7Μπίσκος Θεόδωρος49,33
8Γεώργος Παναγιώτης50,39
9Μάζης Αθανάσιος50,50
10Woltkienicz Wieskaw51,17
11Παππάς Μιχάλης51,27
12Αλεξάκης Κωνσταντίνος53,35
13Λαμπίρης Νικόλαος53,38
14Πανδής Γεράσιμος54,51
15Μπούζης Σπυρίδων55,06
16Τομαΐνης Άγγελος55,11
17Πουλημένος Σπυρίδων55,23
18Κοντονής Μάριος55,44
19Χειμαριός Πέτρος55,45
20Βλάχος Ιωάννης56,01
21Πούτιος Χαράλαμπος59,06
22Κυπριώτης Μιχάλης59,20
23Λειψίστας Λουκάς60,02
24Αλεκόπουλος Σάββας60,08
25Βλάχος Γεώργιος61,20
26Walker Lucy61,50
27Πορφύρης Αριστοτέλης62,07
28Λάσκαρης Στάθης63,57
29Γούλης Αλκιβιάδης64,08
30Κουρής Βασίλειος66,53
31Πανδή Ελένη67,46
32Μαυρόπουλος Σπυρίδων68,19
33Μίαρης Σπυρίδων81,55
34Miari Michail81,55