Aναπτυξιακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 2020

Αγώνες στην Πάτρα

Share

Ακολουθεί η προκήρυξη της διοργάνωσης:

«Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου
προκηρύσσει
τους Αναπτυξιακούς Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος
οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
 2. ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:  ΕΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ( Πάρκο Φάνη Τσιμιγκάτου) – ΠΑΤΡΑ         

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ

Απόσταση Κατηγορία Έτη Γέννησης
500μ. Κ12 ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γεν.    2009 – 2010 – 2011
4Χ500μ. Κ12 ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γεν.    2009 – 2010 – 2011
1.000μ. Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γεν.    2007 – 2008
1.000μ. Κ14 ΑΓΟΡΙΑ Γεν.    2007 – 20087
2.000μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γεν.    2005 – 2006
2.000μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΑ Γεν.    2005 – 2006
3.000μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γεν.    2003 – 2004
4.000μ Κ18 ΑΝΔΡΕΣ Γεν.    2003 – 2004
4.000μ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γεν.    2001 – 2002
6.000μ Κ20 ΑΝΔΡΕΣ Γεν.    2001 – 2002
6.000μ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γεν.    2000 και μεγαλύτερες
8.000μ Κ23 ΑΝΔΡΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ Γεν.    2000 και μεγαλύτεροι

Οι αγώνες αυτοί έχουν ως κυρίαρχο στόχο την προετοιμασία των αθλητών της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου για τους αγώνες της χειμερινής περιόδου 2020 και κυρίως για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1    Στους  αγώνες έχουν δικαίωμα  συμμετοχής οι αθλητές  – αθλήτριες που ανήκουν στα Σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους- ες έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε Σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ  ή είναι αθλητές- τριες Σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.Όλοι οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ.

Στην κατηγορία Κ12 στη σκυταλοδρομία 4 Χ 500μ κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με 1 ή 2 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αποτελείται υποχρεωτικά από 2 κορίτσια και 2 αγόρια.

Οι αθλητές– τριες της κατηγορίας Κ16 που έχουν γεννηθεί το 2005, μπορούν εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Κ18.

Οι αθλητές– τριες της κατηγορίας Κ23, μπορούν εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Α – Γ.

Οι αθλητές– αθλήτριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακών Αγώνες Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου με email το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00΄ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Σημειώσεις:  

 • Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Excel). Παρακαλούνται τα σωματεία να συμπεριλάβουν στη δήλωση συμμετοχής τους αθλητές – τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και όχι αυτούς – αυτές που δεν πρόκειται να συμμετάσχουν.
 • Δηλώνονται και αγωνίζονται μόνο οι αθλητές – τριες που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί από το  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκονται στην κατοχή του σωματείου.
 • Δελτίο πρέπει να έχει εκδοθεί και για την κατηγορία ΜΙΝΙ αγοριών – κοριτσιών.
 • Κανένας αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής  ιδιότητας σε Σύλλογο στίβου, δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από το Σύλλογο στον οποίο ανήκει.
 • . Οι αθλητές και αθλήτριες που είναι από ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και οι οποίοι- ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί  μέχρι τότε τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μπορούν να δηλωθούν με τον αριθμό του Πρακτικού απόφασης της μετεγγραφής τους, αλλά για να αγωνιστούν θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους και φυσικά θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
 • Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το Σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
 • Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι εγκεκριμένες  από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου,  γεγονός που πιστοποιείται με την υπογραφή και το Ονοματεπώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου αυτού.
 • Ο εκπρόσωπος του Σωματείου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει μαζί του αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής που έχει υποβληθεί.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Αίθουσα Κλήσης 50΄ πριν την τέλεση του αγωνίσματος τους, προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους προ-σκομίζοντας απαραίτητα το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για να παραλάβουν τον αριθμό συμ-μετοχής τους και να γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της Υγείας τους. Έτσι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή.

( Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού περί της Κάρτας Υγείας Αθλητή, οι οποίες αναφέρονται στο Νόμο 4479/2017 (άρθρο 4, παρ. 1, ΦΕΚ 3254/Β/8.8.2018) έχουν τεθεί σε ισχύ (έχει λήξει η παράταση που είχε δοθεί μέχρι τις 31/7/2019), και εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1.  Η  έκδοση  της   κάρτας   υγείας   των  αθλητών   είναι   υποχρεωτική   και  αποτελεί  προϋπόθεση   για   τη   συμμετοχή   τους   στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες της οικείας Ομοσπονδίας, ισχύει δε για ένα (1) έτος από την έκδοσή της ή τη  θεώρησή της.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε αθλητή στον αγώνα.

Τέλος και σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού ως ‘GDPR’) και τους ενεργούς αθλητές-τριες των οποίων το δελτίο έχει εκδοθεί πριν την 25η Μαΐου 2018, για να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί από το Σωματείο τους τα όσα αναφέρονται στο έγγραφό μας 499/17-12-2019 και στο έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4636/29-10-2019 (υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης αθλητή- τριας και η σχετική δήλωση του εκπροσώπου του Σωματείου).

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν αυστηρά όλα τα παραπάνω και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει όλα τα παραπάνω.

7.   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι Περιφερειακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος δεν συμπεριλαμβάνονται στους αγώνες Αξιολόγησης των Σωματείων.

8.  ΕΠΑΘΛΑ

Στους τρεις(3) πρώτους-ες της ατομικής κατάταξης κάθε αγωνίσματος καθώς και της ομαδικής κατάταξης του αγωνίσματος 4Χ500μ. για την κατηγορία Κ12, θα απονεμηθούν: Μετάλλια και Διπλώματα.

9.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Στον Αναπτυξιακό  Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης ή άλλων γενικά εξόδων.

10.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF) έκδοσης 2020 – 2021 καθώς και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ
 • Οι αγωνιζόμενοι θα φέρουν τον αριθμό στο στήθος και όχι στην πλάτη, για να διευκολυνθεί το έργο των κριτών.
 • Οι δρομείς που δεν θα περάσουν μέσα από τη χοάνη, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα.
 • Εκπρόσωποι, προπονητές, αθλητές και αθλήτριες παρακαλούνται να μη συγκεντρώνονται στο χώρο της γραμματείας κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
 • Στη σκυταλοδρομία 4 Χ 500μ των Κ12 θα τρέξουν πρώτα τα 2 κορίτσια και στη συνέχεια τα 2 αγόρια. Τα σωματεία που θα δηλώσουν 2 συνολικά ομάδες, θα πρέπει να προμηθευτούν κορδέλες καρπού δυο διαφορετικών χρωμάτων για τον διαχωρισμό των ομάδων τους.
 • Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:
 • Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή- τριας. (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 • Στους αγώνες, ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

11. ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Στους πρώτους νικητές– τριες των αγωνισμάτων των κατηγοριών Κ20, Κ23 και Α/Γ, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα εξασφαλίσει τη θέση συμμετοχής και την εγγραφή χωρίς οικονομική συμμετοχή στο αγώνισμα που θα θελήσουν να συμμετέχουν στον Αυθεντικό  Μαραθώνιο Αθηνών 2020 (5.000 – 10.000 – Διεθνής Μαραθώνιος) και σε  όλους τους αγώνες RUN GREECE  2020.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν την παρουσία Ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών – τριών μέσω της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη σωστού προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Ορφανόπουλος. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Τεχνικό Σύμβουλο στο τηλέφωνο 6973351237.

Ακολουθεί η προκήρυξη με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Santorini Experience 2024
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
3rd Karpenissi Trail
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
10ος Επετειακός Δρόμος Αθανάτων
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο