Αναπτυξιακοί Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Δυτ. Μακεδονίας, Άργος Ορεστικού

Τα αποτελέσματα όλων των κατηγοριών

Share
8000 μ. ΑΝΔΡΩΝ K23
1ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ31:28:00
2ΓΚΑΤΣΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ36:40:00
3ΚΑΤΣΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ38:52:00
4ΤΣΑΦΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ42:14:00
5000 μ. ΑΝΔΡΩΝ K20-K18
1ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ19:27:00
2ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ20:24:00
3ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ23:30:00
3000 μ. ΑΝΔΡΩΝ K16
1ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΠΑΣΧΑΛΗΣΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ12:05:00
2ΑΓΚΟΟΡΕΣΤΗΣ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ15:10:00
3ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ15:40:00
4ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ16:00:00
1000 μ. ΑΝΔΡΩΝ K14
1ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ3’38″7
2ΛΟΛΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ3’40″9
3ΔΑΣΚΑΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ3’41″2
4ΤΕΡΖΙΔΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ4’21″1
5ΣΑΚΛΙ ΑΓΓΕΛΛΟΣ2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ4’23″0
6ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ4’23″7
7ΑΛΛΙΟΥΓΚΑΜΠΡΙΕΛ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ5’01″2
8ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ5’09″0
9ΒΕΛΙΣΑΡΙΔΗΣΑΝΕΣΤΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ5’21″4
10ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ5’21″9
11ΚΥΡΙΑΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ5’24″7
12ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ5’30″4
13ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ5’33″6
ΜΑΡΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΜΟΥΤΣΚΑΕΡΣΙΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ1000 μ. ΜΙΚΤΗ Κ12
1ΖΥΜΠΙΔΗΣΑΠΟΛΛΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ18:20:00
ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ18:20:00
ΝΑΚΕΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ18:20:00
ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ18:20:00
2ΔΟΛΛΑΘΩΜΑΗ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ18:44:00
ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΥΡΕΓΓΙΝΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ18:44:00
ΣΕΡΣΕΜΗΣΘΩΜΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ18:44:00
ΤΣΟΤΣΟΥΛΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ18:44:00
3ΓΙΑΓΚΟΤΖΟΓΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ19:18:00
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΙΧΑΗΛΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ19:18:00
ΔΟΓΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ19:18:00
ΤΣΙΓΚΑΙΩΑΝΝΑΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ19:18:00
4ΗΛΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:23:00
ΚΥΡΙΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:23:00
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:23:00
ΧΥΣΣΟΛΛΙΛΑΟΥΡΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:23:00
5ΔΟΚΑΛΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:24:00
ΚΑΪΔΟΥΧΡΥΣΑΥΓΗΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:24:00
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:24:00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ19:24:00
6ΝΑΟΥΜΘΕΟΔΩΡΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ20:42:00
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ20:42:00
ΤΟΨΗΣΠΑΥΛΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ20:42:00
ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ20:42:00
7ΗΛΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ21:45:00
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ21:45:00
ΑΔΑΜΙΔΟΥΒΑΡΒΑΡΑ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ21:45:00
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥΜΙΧΑΗΛ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ21:45:00
8ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:52:00
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:52:00
ΚΟΝΤΣΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:52:00
ΠΕΤΚΑΝΑΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:52:00
9ΤΑΓΑΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:58:00
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:58:00
ΤΣΑΚΙΡΗΕΛΕΝΗ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:58:00
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21:58:00
10ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:34:00
ΔΑΤΣΙΑΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:34:00
ΝΤΟΥΡΟΥΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΖΩΗ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:34:00
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΧΙΛΛΕΥΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:34:00
11ΚΟΛΛΑΡΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:55:00
ΚΟΤΣΙΛΕΟΝΑΡΝΤΟ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:55:00
ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΔΗΜΗΤΡΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:55:00
ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24:55:00
12ΚΟΛΛΑΡΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:12:00
ΜΑΡΟΥΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:12:00
ΜΠΑΤΣΕΛΑΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:12:00
ΠΑΡΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:12:00
13ΚΟΥΚΙΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:40:00
ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΡΑΝΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:40:00
ΤΡΑΪΚΟΣΦΩΤΙΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:40:00
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥΛΥΔΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ26:40:00
6000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23
1ΤΣΕΚΙΝΗΣΟΝΙΑΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ23:32:00
4000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20-Κ18
1ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ17:48:00
2ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ18:03:00
3ΑΛΛΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ18:51:00
2000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ16
1ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ8:52:00
2ΜΠΟΥΔΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ9:40:00
3ΖΟΤΟΚΑΤΕΡΙΝΑΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ10:41:00
4ΡΑΤΣΟΥΒΑΪΑΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ10:55:00
1000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ14
1ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΞΑΝΘΙΠΠΗΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ4’02″6
2ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥΔΑΝΑΙ ΔΑΝΙΕΛΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ4’05″2
3ΣΙΟΥΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ4’13″6
4ΚΑΤΣΙΑΑΘΗΝΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ4’24″4
5ΠΑΠΟΥΤΣΗΔΗΜΗΤΡΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ4’29″0
6ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ4’30″7
7ΑΣΜΙΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ4’53″7
8ΤΣΑΚΙΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ5’26″1
9ΒΟΔΑΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ5’27″0
10ΝΤΟΜΟΥΒΕΡΟΝΙΚΑ-ΑΡΕΤΗ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ5’54″3
11ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ5’54″9
12ΖΙΑΝΙΚΟΛΕΤΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ6’07″3