4οι Αγώνες Δρόμου «Μιλτιάδης Χούμας»

Share

ΣΕΙΡΑΌΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1 Δημήτριος Σκαπέτης22' 08"
2 Νικόλαος Τσιδώνης22' 55"
3 Anas Almassri Isam24' 08"
4 Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης24' 20"
5 Τάκης Φώκος25' 03"
6 Βασίλης Καλλινιώτης25' 33"
7 Δημήτριος Σακελλάρης26' 17"
8 Νικόλαος Βουτσινάς27' 10"
9 Μιλτιάδης Γαρουφαλής27' 41"
10 Mohamed Yacine Ousmina27' 59"
11 Εμμανουήλ Μοσχονάς28' 33"
12 Εμμανουήλ Πρωτογεράκης28' 53"
13 Παναγιώτης Τσιότσιου29' 06"
14 Ντανιέλ Τσεγκλάζ29' 36"
15 Αναστάσιος Χατζημιχάλης29' 50"
16 Ιωάννης Γεωργαντζέλος30' 07"
17 Νεκτάριος Καζόγλου30' 09"
18 Αθανάσιος Κονταξής30' 10"
19 Εμμανουήλ Θεοχάρους30' 26"
20 Αθανάσιος Πάσχος30' 36"
21 Γεώργιος Θάνος31' 43"
22 Γεράσιμος Κουρκουμέλης31' 50"
23 Γεώργιος Βακιάρος31' 54"
24 Νικόλαος Βουτσινάς31' 54"
25 Ιωάννης Παπαγεωργίου32' 05"
26 Στέργιος Κράιας32' 05"
27 Αθανάσιος Δρόσος32' 32"
28 Φώτης Αργυρίου33' 32"
29 Κωνσταντίνος Καρακώστας32' 55"
30 Διονύσιος Νιώτης33' 00"
31 Abdullah Abu Senan33' 01"
32 Soren Olesen33' 08"
33 Χρήστος Μπενετάτος33' 40"
34 Αναστάσιος Σοφούλης34' 10"
35 Κωνσταντίνος Σημαντήρας34' 20"
36 Μιχαήλ Κριτσωτάκης34' 24"
37 Ιωάννης Βυθούλκας34' 52"
38 Αιμίλιος Μιχαλάκης35' 02"
39 Καρβελάς37' 30"
40 Στέλιος Κουτράκης37' 31"
41 Σιμέλα Μαραπά37' 42"
42 Κωνσταντίνος Καραγεωργίου38' 48"
43 Γεώργιος Τόσκας38' 53"
44 Γεώργιος Χατζηλίας39' 10"
45 Άλκης Πόθος41' 32"
46 Μαρία Χάρμα42' 02"
47 Δημήτριος Βλασσιάδης42' 21"
48 Κωνσταντίνος Αντωνίου42' 21"
49 Γεώργιος Κοντογιάννης43' 03"
50 Στέλιος Τσολακάκης43' 03"
51 Ιωάννης Μαραπάς37' 14"
52 Νικολίνα Μαραπά46' 00"
53 Μάριος Λιόλιος46' 00"
54 Κωνσταντίνος Βογιατζής46' 00"
55 Σταύρος Βασιλείου47' 33"
56 Σοφία Τεστέμπαση47' 43"
57 Καλλιόπη Βασιλείου49' 20"
58 Βασιλική Βιδάλη50' 12"
59 Εμμανουήλ Παπαφακλής50' 12"
60 Βασιλική Χατζημιχάλη52' 10"
61 Νικόλαος Σερασκέρης52' 10"
62 Γεώργιος Κόντης53' 38"
63 Ελένη Χούμα55' 00"
64 Αντωνία Πείου55' 00"