4ος Κολοκοτρώνειος Δρόμος

Share

ΣΕΙΡΑΌΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1 ΔΕΡΒΙΣΗΣ Ε.1.03.30
2 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.1.12.00
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.1.12.20
4 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Χ. 1.12.37
5 ΜΗΤΣΑΚΗΣ Σ.1.12.45
6 ΚΑΡΑΦΛΟΣ Χ.1.16.46
7 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.1.19.01
8 ΖΕΡΚΕΛΙΔΗΣ Β.1.20.40
9 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.1.25.35
10 ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ Α.1.25.40
11 ΓΡΗΜΠΑΛΗΣ Π.1.27.25
12 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.1.27.55
13 ΚΑΚΑΕΣ Ι.1.28.01
14 ΚΙΟΣΕΣ Σ.1.28.19
15 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ.1.28.30
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.1.28.50
17 ΜΠΑΤΖΗΣ Β.1.35.51
18 ΔΡΙΤΣΑΣ Γ.1.36.20
19 ΨΥΧΑΡΗΣ Χ.1.36.35
20 ΝΤΕΜΟΣ Ν.1.37.12
21 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Π.1.37.42
22 ΔΟΥΛΟΣ Ν.1.38.00
23 ΔΑΛΙΑΝΗΣ Κ.1.38.01
24 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.1.38.15
25 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.1.41.40
26 ΠΙΤΣΙΟΣ Ν.1.41.50
27 ΚΑΣΕΛΑ Ρ.1.42.05
28 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π.1.43.50
29 ΖΕΪΜΠΕΟΓΛΟΥ Β.1.47.44
30 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Ζ.1.52.35
31 ΔΡΙΤΣΑ Α.1.54.15
32 ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ Ε.1.55.01
33 ΒΛΑΧΟΣ Π.1.55.01
34 ΜΠΟΥΚΑ Σ.1.58.25
35 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν.2.03.46
36 ΑΚΑΚΤΣΕ Θ.2.12.40
37 ΒΑΙΟΣ Χ.2.16.49
38 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ.2.17.15
39 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Τ.2.17.20