Αγώνας Δρόμου Λιμποβίσι – Χρυσοβίτσι

Share

ΣΕΙΡΑΌΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1 Πετσόπουλος Ζήσης01:08:00
2 Καραφλός Χρήστος01:12:00
3 Μέγγος Δημήτριος01:14:00
4 Νικολόπουλος Γρηγόριος01:18:00
5 Παπαντωνίου Παναγιώτης01:19:00
6 Ζάκκας Δημήτριος01:21:00
7 Ψυχάρης Χρήστος01:22:00
8 Ρόζος Γεώργιος01:23:00
9 Παναγιώτου Σταύρος01:25:00
10 Μαυρόγιαννης Παναγιώτης 01:28:00
11 Σκλιάς Μάριος01:28:20
12 Κόραβος Αχιλλέας01:29:00
13 Οικονομίδης Βασίλειος01:29:50
14 Δούλος Νικόλαος 01:29:58
15 Γιαννίτσου Αθανασία01:30:00
16 Μπίλλιας Ιωάννης01:42:00
17 Πέτρου Αντώνιος01:44:00
18 Αντωνόπουλος Δημήτριος01:44:08
19 Κεχαγιάς Αναστάσιος01:49:00
20 Τζιγέρης Ευθύμιος01:51:00
21 Κεχαγιά Παναγιώτα02:10:00
21 Μαλίδερος Θεόδωρος02:11:00
23 Αναργύρου Αθανασία02:17:00