ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το POWERADE σε στέλνει στο Μαραθώνιο του Σινικού Τείχους»

Share

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το POWERADE σε στέλνει στο Μαραθώνιο του Σινικού Τείχους»

1] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ALL ABOUT RUNNING» (ΑΦΜ 800438454), Δ.Ο.Υ. ΙΔ ΑΘΗΝΑΣ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 5, 11141, ΑΘΗΝΑ, εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της Νίκο Πολιά του Γεωργίου (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια» ή “ALL ABOUT RUNNING”) , διοργανώνει προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο «Το POWERADE σε στέλνει στο Μαραθώνιο του Σινικού Τείχους» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), για την προώθηση του προϊόντος Powerade σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας «All About Running», της εταιρείας «Asset Ogilvy Public Relations», της εταιρείας «COCA-COLA HELLAS», της εταιρείας COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.

4] Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται την 8η Νοεμβρίου από 07.00 έως 17.30.

5] Για να συμμετάσχει  κάποιος στον Διαγωνισμό   θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (Όνομα, Επώνυμο, Έτος γέννησης, Φύλο, Τηλέφωνο, email) στην έντυπη φόρμα που θα είναι διαθέσιμη στο περίπτερο της All About Running στην Athens Marathon Expo, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 (13:00-20:00),την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2015 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2015 (10:00-20:00) και στο περίπτερο του POWERADE στο Sponsors’ Village απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 (ώρες 07.00 – 17.30), να αποδεχτεί τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, να την υπογράψει και να την καταθέσει στην κάλπη που θα βρίσκεται στο περίπτερο του POWERADE στο Sponsors’ Village απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, (ώρες 07.00 – 17.30).

6] Το δώρο του Διαγωνισμού αποτελεί  ένα ταξίδι στην Κίνα (για ένα άτομο) για συμμετοχή στον Μαραθώνιο του Σινικού Τείχους (The Great Wall Marathon) στις 21 Μαΐου 2016. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια προς και από την πόλη διεξαγωγής του αγώνα (από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αττική προς το Πεκίνο και επιστροφή), μία θέση συμμετοχής στον αγώνα The Great Wall Marathon, διαμονή 5 διανυκτερεύσεων για ένα άτομο με πλήρη διατροφή, σε ξενοδοχείο τριών (3) αστέρων. 
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και προσεις για το ΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

7] Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με κλήρωση ενώπιον της/του συμβολαιογράφου Θεώνης Καφίρη στα γραφεία της εταιρείας All About Running την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015. Εκπρόσωπος της εταιρείας All About Running θα ενημερώσει τηλεφωνικά τον νικητή. Από την κλήρωση  θα  ανακηρυχθούν και επιπλέον 10 επιλαχόντες, έτσι ώστε να καλυφθεί η θέση του νικητή σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο ταξίδι του εκάστοτε νικητή. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην All About Running να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου 2015, το δικαίωμα εξαργύρωσης αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας και θα κληθούν προς παραλαβή του δώρου οι αναπληρωματικοί κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που έχουν κληρωθεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους αναπληρωματικούς εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας, το δικαίωμα παραλαβής των αναπληρωματικών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Nικητή (ή των αναπληρωματικών κατά περίπτωση) λόγω του για οποιαδήποτε αιτία δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

8] To Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται/εξαργυρώνεται με χρήματα. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο ταξίδι, ο νικητής θα πρέπει να ενημερώσει τη Διοργανώτρια σε διάστημα 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε.

9] Η All About Running δικαιούται να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, και να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο ίσης αξίας, για οποιονδήποτε λόγο.    

10] Η ευθύνη της All About Running περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της All About Running παύει να υφίσταται. Η All About Running δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα και την χρήση αυτών (μεταφορά/ παραμονή / μετακίνηση στα πλαίσια του ταξιδιού, ή κατά τη διοργάνωση και τη συμμετοχή στον αγώνα) ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

11] Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην All About Running για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, ενδεικτικά η All About Running δύναται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών της απονομής στους νικητές ή της παρουσίας των νικητών στον αγώνα), η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό εμπεριέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

12]  Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή, θα ζητούνται και τα στοιχεία ταυτότητας τα οποία θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για την συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν ως ανωτέρω και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό και του ονοματεπώνυμού του και φωτογραφίας του όπως περιγράφεται ανωτέρω για τις ανάγκες δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης/διαγραφής βάσει των άρθρων 11,12 και 13 του ν.2472/1997, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση Λασκαράτου , αρ. 5, ΤΚ 11141 ή επικοινωνώντας με τον τηλεφωνικό αριθμό 2111168240.

13] Η All About Running διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

14] Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν ήδη κατατεθεί σε συμβολαιογράφο [Θεώνη Καφίρη] και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του www.runnermagazine.gr και στο Facebook: https://www.facebook.com/runnermagazine

15] Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματός του σύμφωνα με τις παραγράφους των παρόντων όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) σε περίπτωση που δεν προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ κατά την παραλαβή των Δώρων.
(ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής Δώρου.

16] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των ανωτέρω εταιρειών.

17] Διευκρινίζεται ότι η ALL ABOUT RUNNING δεν φέρει καμία ευθύνη:    
Α) για οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γενικής απεργίας, βλάβης αεροσκάφους κλπ) η πραγματοποίηση της αεροπορικής πτήσης από και προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο στο πλαίσιο του προσφερόμενου ταξιδιού.
Επίσης, η ALL ABOUT RUNNING δε φέρει  καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες / νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης, αναβολής ή ακύρωσης αεροπορικής πτήσης. Στην περίπτωση αυτή, η ALL ABOUT RUNNING δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στο νικητή άλλο εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών (ή των Αναπληρωματικών κατά περίπτωση) εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.
B) ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, τη χρήση του δώρου, το ταξίδι, τη διαμονή, την μεταφορά και την παραμονή στο εξωτερικό καθώς και την συμμετοχή στον αγώνα δρόμου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το δώρο (μεταφορά/ παραμονή / μετακίνηση στα πλαίσια του ταξιδιού, ή κατά τη διοργάνωση του αγώνα). O νικητής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το ταξίδι του όπως και αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για να έχει την απαραίτητη φυσική κατάσταση για τη συμμετοχή στον αγώνα.

19] Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Θεώνη Καφίρη. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ»
Το παρόν αποτελεί Παράρτημα Ι στους Όρους του Διαγωνισμού. «Το POWERADE σε στέλνει στο Μαραθώνιο του Σινικού Τείχους»

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τον νικητή. Η παραλαβή του δώρου γίνεται με προϋπόθεση ότι ο νικητής έχει αποδεχθεί πλήρως τα παρακάτω:

1. Ο νικητής κερδίζει ένα ταξίδι στο Πεκίνο σύμφωνα με το πρόγραμμα του αγώνα The Great Wall Marathon. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια προς και από την πόλη διεξαγωγής του αγώνα, κόστος συμμετοχής για τον αγώνα, διαμονή 5 διανυκτερεύσεων σε μονόκλινο δωμάτιο, πλήρη διατροφή, σε ξενοδοχείο τριών (3) αστέρων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι νικητές/επιλαχόντες διαμένουν εκτός Αθηνών τα έξοδα μετακίνησης προς και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα καλυφθούν από την ALL ABOUT RUNNING. 

2. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που θα καθορίσει η ALL ABOUT RUNNING, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας του να ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο.

3. Η ALL ABOUT RUNNING, και οι συνεργαζόμενες μ’ αυτες εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία (ενδεικτικά κακές καιρικές συνθήκες κλπ).

4. Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την ALL ABOUT RUNNING σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή του νικητή προϋποθέτει την εκ μέρους του ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

5. H συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση θεώρησης ταξιδιού (Visa). Η ALL ABOUT RUNNING δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά το νικητή.

5. Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η ALL ABOUT RUNNING, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια  δεν υπέχει  οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

6. Ο νικητής φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

7. Η ALL ABOUT RUNNING, επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

8. Η συμμετοχή στο ταξίδι του νικητή καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως, μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο στην Κίνα, μεταβάσεις από και προς τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα, και πλήρους διατροφής. Δεν περιλαμβάνει κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά ο νικητής.

9. Ο νικητής φέρει ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.

10. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του voucher για τη διαμονή στο ξενοδοχείο σε όνομα τρίτου πέραν αυτού του νικητή καθώς και η καταβολή τυχόν επιπλέον ποσού από τα πρόσωπα αυτά για διαμονή σε άλλου τύπου ή κατηγορίας δωμάτιο ή ξενοδοχείο ή για αγορά επιπλέον υπηρεσιών, δεν επιτρέπονται.

11. Ο νικητής θα ταξιδέψει με αποκλειστική ευθύνη του.    

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πάρε το αγαπημένο σου Polar με έκπτωση
Ειδική έκπτωση -15% στα αθλητικά ρολόγια Polar για τους αναγνώστες του Runner Magazine
Η ταινία "Νυχτερινός Εκφωνητής" αναζητά δρομείς
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Μαραθώνιο κινηματογραφικής ταινίας
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Runner Magazine Our E-shop is up and running...
Μετάβαση στο περιεχόμενο